بایگانی برچسب برای: ورم پای دیابتی

Diabetic foot surgery

جراحی پای دیابتی

جراحی پای دیابتی جراحی پای دیابتی را متخصصان جراحی عروق انجام می دهند. در واقع برخی مواقع بهترین راه درمانی ممکن است جراحی باشد. در برخی موارد، زخم پای دیابتی بدتر می شود و به شدت عفونت می کنند و التیام پیدا نمی کنند. در واقع عفونت پا گسترش پید…