بایگانی برچسب برای: متخصص و جراح ارتوپد تهران

Orthopedic Surgeon Tehran

جراح ارتوپد تهران

جراح ارتوپد تهران جراح ارتوپد تهران: ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند. ارتوپدی گرچه یک شاخه از علم جرا…