بایگانی برچسب برای: متخصص ارتوپدی تهران

Orthopedic specialist

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی متخصص ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند. متخصص ارتوپدی گرچه یک شاخه از علم جراحی است ولی ا…