بایگانی برچسب برای: جراح ارتوپدی زانو

Orthopedic Knee Surgery

جراحی ارتوپدی زانو

جراحی ارتوپدی زانو جراحی ارتوپدی زانو روش جراحی معمول است  برای درمان آرتروز و ساییدگی مفصل زانو ، جراحی عضله از کنار کشکک و برگرداندن کشکک و  در مواقعی که به علت آسیب های زانو این مفصل تخریب شده است، دردهای شدیدی در آن ایجاد می شود که ممکن است…