بایگانی برچسب برای: بهترین جراح ارتوپدی

Orthopedic surgeon

جراح ارتوپدی

جراح ارتوپدی جراح ارتوپدی : ارتوپدی شاخه ای از علوم جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند. جراح ارتوپدی که به آن متخصص استخوان و مفاصل یا …