متخصص آسیب های ورزشی

متخصص آسیب های ورزشی متخصص آسیب های ورزشی: آسیب های ورزشی و پیشگیری از آن از مقولات مهم طب ورزش می باشد.آسیب های ورزشی خوشبختانه اغلب به طور موثر درمان می شوند و اغلب افرادی که دچار صدمه دیدگی ورزشی می شوند به نحو رضایت بخشی دوباره به ورزش…
, , , ,

جراحی ارتوپد پا

جراحی ارتوپد پا جراحی ارتوپد پا : امروزه با توجه به رشد بسیار زیادی که در زمینه ی علوم پزشکی در دنیا و کشور ما صورت می گیرد رشته ها و شاخه های مختلف پزشکی در حال افزایش می باشند ولی با این وجود هنوز هم با کمبود هایی در برخی شاخه ها مواجه هستیم.…

متخصص ارتوپد ورزشی

متخصص ارتوپد ورزشی متخصص ارتوپد ورزشی فردی است که کارش مربوط به استخوان ها و سیستم حرکتی بدن ورزشکاران می باشد. همچنین بر روی صدمات و بیماری های سیستم عضلانی بدن آنان متمرکز است. جسم انسان سیستم پیچیده ای دارد و از استخوان ها ، مفاصل رباط …