سورپرایز تولد دکتر مرتضی رجایی

مراسم سورپرایز تولد دکتر مرتضی رجایی 1401 این مراسم در روز تولد آقای دکتر با همدلی و همراهی جمعی از مراجعین، بیماران، همکاران و همسایگان انجام شد، در این مراسم ضمن تقدیر از آقای دکتر مرتضی رجایی بابت خدمات صادقانه ایشان، هدیه هایی همراه با هزار…