دکتر مرتضی رجایی

دکتر رجایی

جراح و متخصص
بیماریهای استخوان و مفاصل
فلوشیپ جراحی پا، مچ پا
فلوشیپ آسیبهای ورزشی
از کشور های هلند و سوئیس