ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پا و مج پا

فرو رفتن ناخن در گوشت شست پا

یکی از مشکلات شست پا فرو رفتن ناخن در گوشت می باشد.

ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پا و مچ پا
ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

علت اصلی این بیماری ناخن های پهن، کفش های نامناسب و کوتاه کردن ناخن به شیوه نادرست می باشد.

ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پا و مج پا۲
ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

در مواردی که شدت بیماری زیاد باشد باید جراحی توسط فوق تخصص جراحی پا انجام شود چرا که اگر اصول این جراحی به دقت انجام نشود این بیماری مجدد عود خواهد کرد.

یک پاسخ بنویسید

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن