دکتر رجایی – درمان کف پای صاف - فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

صافی كف پای سخت

Rigid Flat Foot


دکتر رجایی – درمان کف پای صاف – فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

حدود ٢٠٪؜ الي ٣٠٪؜ افراد مبتلا به صافی كف پا در دنيا از اين نوع صافی كف پا دارند

در اين نوع صافی كف پا، رباط ها و ماهيچه های كف پا كاملاً نرم و بدون استحكام بوده و باعث ميشود ساختار قرار گرفتن استخوانهای تشكيل دهنده كف پا دچار تغيير و بهم ريختگی شود

يعنی ماهيچه های تشكيل دهنده كف پا كه وظيفه تشكيل گودی كف پا و همچنين وظيفه در كنار هم قراردادن صحيح استخوان های كف پا را دارند به علت عدم وجود استحكام و شُلی بسيار زياد وظيفه اصلی خود را به هيچ وجه انجام نميدهند و همين كه ماهيچه های كف پا وظيفه خود را انجام ندهد باعث ايجاد صافی كف پا و به دنبال آن ايجاد عوارض ذكر شده در بالا ميگردد.

 ?تمام عوارض ذكر شده براثر نبودن گودی در كف پا و نيز عدم درست قرار گرفتن استخوانهای كف پا به وجود مي آيد، كه در صافی كف پای سخت Rigid اين عوارض شديد تر و بيشتر ايجاد ميگردد.

در صافی كف پای سخت Rigid در هر حالتی كف پای شخص مبتلا پُر از گوشت و عضلات به نظر ميرسد و هيچ گودی ندارد، يعنی در حالت نشسته و يا ايستاده و در هر حالتی در كف پا هيچ گودی وجود ندارد.

دکتر رجایی – درمان کف پای صاف – فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

یک پاسخ بنویسید

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن